Законът за вярата

Законът за вярата

Твърде много вярваме в практическата стойност на знанието и знаем твърде малко за практическата стойност на вярата. Тази вяра е споменът за собствената, божествена природа на човека. Иисус непрекъснато е повтарял: „ Ще ти се въздаде според вярата Ти.” Това е Духовен закон. Нека да се погрижим за това винаги да вярваме в правилното! Тъй като не се случва това, което искаме, а това в което вярваме. Духовната сила на вярата ни приобщава към Едната сила във Вселената, за която не съществува нищо невъзможно.

Знанието установява фактите, вярата създава факти.

Вярата е „вътрешното знание”, което не почива на външни доказателства. Тя е вътрешно прозрение за истината и действителността. Истинската вяра е увереността, че моите въжделения трябва да намерят проявление, ако се отворя изцяло за Едната сила и я направлявам по посока на желаната цел.

Смисълът на благодарността е да благодариш за нещо, което си получил. По този начин преместваме осъществяването в сегашния момент. Според това, от кой вид е вашата вяра, тя работи за или срещу вас. Тъй като силата на вярата осъществява това, в което вътрешно сте дълбоко убедени.

Целебна вяра е онази, която повече не насочва взора си към външно привидното, а към вътрешното битие и по този начин предизвиква неговото проявление в света извън нас: осъществяването му като обстоятелство или като изцеление.

Парацелз е осъзнал: „Представата е причината за много болести, вярата обаче е лек за всички болести.” Иисус винаги е наблягал на „постоянството във вярата”. Понякога изцелението може да настъпи веднага. Често обаче за това е необходимо уповаване на вярата, което да трае часове, дни или седмици.

Вярата е следователно не само потвърждение, а увереност в истинността и осъществяване на потвърденото чрез вярата. Който вярва само в това което вижда, е готов да вярва в резултата на посяването, едва когато види реколтата.

И който не вярва, всъщност вярва – само че в обратното на пожеланото. Съмнението е вяра, която работи против вас!

Но и най-дълбоката вяра ще остане без последствие, ако отлагам изпълнението за в бъдещето, ако в настоящето насочвам съзнанието си към липсата. Едва след като сега съм изпълнен с мисълта за осъществяването, е отворен пътят за действието на Едната сила. Тогава може да ме споходи осъществяването.

Значи трябва вярвайки да потвърдим: „Вярвам в това, че Едната сила сега ме лекува, сега ми помага”. Изцелението е винаги първо израстване в съзнанието. Непрекъснатото изпълнено с вяра потвърждение като прозрение за вътрешната действителност премахва всички прегради, отваря път за свободно протичане на целебната енергия и прави възможно цялостното здраве. Така може да настъпи желаното крайно състояние: Всичко е възможно за този, който вярва.

4.2, 11 гласа
прегледи 13790

Препоръчани продукти

loading...

Коментари за Законът за вярата

 1. 1.

  Иисус е Бог въплътил се в човек, поради безусловната си любов, дошъл на света, за да изкупи лошата карма на хората чрез своите смърт и страдания. Тъй като като хората са грешни те заслужават смърт и проклятие и не могат да се изкупят чрез свите страдания , но тъй като Иисус е съвършен Той успя да искупи всички човеци чрез своите смът и страдания. Чрез тях Той плати на сатаната откупа за нашите души и така го победи и изкупи от неговата власт. Иисус е Любов. Той е Спасител за всички хора, в Негово име всички са благословени. Благословено да бъде името Му вовеки веков. Амин!

 2. 2.

  Ние сме грешни и заслужаваме наказание в ада, но Иисус,от любов към нас умря за нашите грехове и ни спаси.

 3. 3.

  vqrvam v YAHWEH

 4. 4.

  вие всички сте част от бога вярвайте си повече ;)

Подобни статии

Законът на свободата

Законът на свободата

Законът за свободата изправя човека във всеки момент пред изобилието, пълнотата на Творението и му д...

Законът за мисленето

Законът за мисленето

Всяка една мисъл променя нашата съдба, причинява успех или неудача, болест или здраве, страдание или...

Законът за въображението

Законът за въображението

Всяка образна представа, която ни изпълва, се стреми да се реализира. Ако при това една на друга се ...

Законът за съдбата

Законът за съдбата

Човек има свободата на избора. Обаче обратната страна на тази свобода е сблъсъка с последиците от со...